suvinion_shardone_shop

סובניון בלאן ושרדונה
סדרת כרם עמוקה
לבן יבש.

₪59.00

חלקות אבטליון ויוחנן – סובניון בלאן ושרדונה

תיאור: יין זה מופק מענבי סובניון בלאן ושרדונה ממרום הגליל, מכרם עמוקה, חלקות אבטליון ויוחנן. החלקה מתפרשת על 9 דונם בלבד בגובה של 830 מ' מעל פני הים. המדרון עליו יושבת החלקה הוא בעל מפנה מערבי ושיפוע בינוני. הרכב הקרקע אדמת בזלת כבדה.

הערות טעימה: כרם עמוקה סובניון בלאן / שרדונה 2016 הינו יין לבן יבש עשוי מענבי סובניון בלאן ושרדונה בעל ארומה עדינה של פרחי הדר ,מלון וטעם פירות לבנים אשכוליות ואפרסק, חמיצות נעימה המדגישה את טעמי הפרי . בצבע קש עם גוון ירקרק.

 

קטגוריה: